Cobertes

Construccions Iglesias disposa de maquinària i personal qualificat per a la realització de tot tipus de cobertes, complint sempre amb el requeriment més important d’aquestes, que és la impermeabilitat a l’aigua de les precipitacions.

Portem més de 35 anys d’experiència construint cobertes inclinades, formant les pendents de tres possibles maneres: directament sobre un sostre inclinat, sobre un sostre pla (amb envanets de sostre mort) o cobertes inclinades sobre elements estructurals propis.

L’acabat el definim sempre d’acord amb els nostres clients. Des de les clàssiques teules àrabs, passant per les teules planes i fins a plaquetes de pissarra o planxes metàl·liques.

En els darrers anys, molt sovint treballem amb cobertes planes. En aquest cas, a Construccions Iglesias posem especial èmfasis en el dimensionat dels baixants i la continuïtat de la làmina impermeable, protegint-la de la radiació solar directa i solucionant amb eficàcia els junts de dilatació.

Hem comprovat que una bona solució és la coberta invertida, que té l’aïllament tèrmic per sobre de la barrera impermeable, de manera que la protegeix i n’allarga moltíssim la durabilitat.

En quant a l’acabat de les cobertes planes, varia bàsicament de si es tracta de cobertes transitables o no. Les cobertes transitables es resolen amb un paviment, mentre que les no transitables (terrats) es poden solucionar amb còdols o una coberta enjardinada.