Façanes

Tradicionalment la façana era alhora l’estructura i el tancament de qualsevol edifici. Amb el pas dels anys, l’evolució de les tècniques constructives ha permès alliberar a la façana de complir la funció estructural, permetent-li satisfer amb major eficàcia altres aspectes tècnics.

Així doncs, a Construccions Iglesias entenem que a qualsevol façana cal exigir-li, a més a més de la seva estètica, que sigui completament impermeable a l’aigua, que garanteixi un bon aïllament tèrmic i acústic, i que atengui a les necessitats d’il·luminació i ventilació interiors.

Disposem dels millors recursos i personal qualificat per aconseguir satisfer els requisits esmentats en qualsevol tipologia de façana. Des de façanes lleugeres, fins aquelles més tradicionals… ja siguin de maó vist, arrebossats, aplacats, de pedra, de fusta o altres, a més de les ventilades i les prefabricades.

        

        

L’experiència de més de 35 anys construint tot aquest tipus de façanes ens ha permès comprovar que, en el nostre clima, una façana convencional de dues fulles executada correctament satisfà totes les necessitats exigibles. Així doncs, la nostra façana habitual es composa de:

  • Una fulla exterior, normalment de maó, i una altra interior, que pot ser de maó o d’altres materials com el cartró-guix. Entre aquestes dues fulles disposem un aïllant tèrmic (poliuretà, fibra de vidre o llana de roca) de gruix suficient. Per evitar condensacions intersticials, a més, posem al costat calent de l’aïllant una barrera de vapor. Finalment, deixem una petita separació d’un o dos centímetres per permetre que ventili el vapor d’aigua i no xopi l’aïllament, inutilitzant-lo. El gruix del mur ens permet tenir massa suficient per a l’aïllament acústic, i la càmera d’aire i l’aïllant garanteixen l’aïllament tèrmic.


En quant a les fusteries, vetllem perquè compleixin amb el mateix que exigim a les parts massisses, ja siguin de fusta, pvc, alumini…

        

I, a més a més, les fusteries ens ha d’ajudar a aconseguir unes condicions òptimes en els espais interiors, permetent il·luminar i ventilar els recintes i afavorint les vistes cap a l’exterior.