Impermeabilitzacions i aïllaments

Dels requeriments de confort d’una edificació, a Construccions Iglesias creiem que els climàtics són els més importants. Per això, vetllem per protegir l’edificació de l’aigua i de les temperatures extremes. Sabem que una bona impermeabilització i un bon aïllament evitaran futures patologies als nostres edificis.

Per impermeabilitzar correctament i evitar el pas de la humitat cap als elements constructius, tant de l’aigua de pluja com la de la humitat del propi terreny, disposem de tècniques més modernes d’impermeabilització de façanes, pàrquings, àrees subterrànies i, sobretot de cobertes (transitables i no transitables):

  • Làmines asfàltiques, làmines líquides armades amb fibra de vidre, cautxú butil, cautxú sintètic, hidrofugats invisibles per a obra vista, sistemes de protecció enfront d’humitats per capil·laritat, envans pluvials…


Respecte a l’aïllament tèrmic, en totes les obres de Construccions Iglesias es dimensiona per aconseguir una temperatura interior agradable siguin quines siguin les condicions exteriors. A més a més, garantim la protecció tèrmica de l’estructura per evitar dilatacions i fisures.

El nostre personal està àmpliament capacitat per treballar amb tot tipus d’aïllants tèrmics:

  • Llana mineral (llana de vidre, llana de roca), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extrudit (XPS) i poliuretà (projecció “in situ”, planxes conformades i plafons sandvitx prefabricats)