Paviments

Un dels aspectes que diferencia Construccions Iglesias es l’elegància en l’elecció dels paviments.

Oferim la millor solució en funció de les necessitats dels nostres clients, ja sigui un paviment continu o per elements, en un espai interior o exterior, per a un ús normal o intensiu… disposant sempre d’una gamma molt àmplia d’estils, colors i formats.

Realitzem des dels treballs de preparació prèvia del paviment fins al remat final.

Tots els tipus de paviments imaginables: resines, paviments impresos, antiestàtics, autoanivellants, antilliscants, paviments decoratius, paviments de formigó, rentats a l’àcid, d’àrid vist, llambordes, lloses, gres, ceràmica, fusta…

De la mateixa manera que ens assegurem que els revestiments compleixin certes propietats, als paviments els exigim que satisfacin els mateixos requeriments, a més a més d’afegir-ne un parell de molt importants:

  • Un paviment està sotmès a un desgast continu a causa del fregament. Garantim que tots els paviments resisteixin aquest fregament, tant els interiors com els exteriors.
  • En el cas dels paviments exteriors, l’exposició a la humitat fa que es tornin relliscosos. Per seguretat, verifiquem que tots els paviments exteriors siguin antilliscants.