Urbanització exterior

Construccions Iglesias executa tot tipus d’obres d’urbanització exterior, garantint sempre el compliment d’allò que preveu el planejament urbanístic:

  • Moviments de terres. Rebaixos. Terraplens. Talussos.
  • Paviments exteriors. Jardineria.
  • Pèrgoles, marquesines, glorietes.
  • Places dures, espaïs de jocs, pistes esportives…

Des de la col·ocació d’un nou paviment, la plantació d’arbres, l’enjardinament d’algunes àrees, i la col·locació del mobiliari urbà, fins a la instal·lació de serveis: il·luminació, clavegueram…

Duem a terme obres de sanejament i instal·lació de sistemes de clavegueram, així com actuacions per facilitar el drenatge i la canalització d’aigües.

Per aconseguir donar unitat i personalitat al conjunt, a Construccions Iglesias sempre preferim incorporar els espais exteriors en el disseny de qualsevol dels nostres edificis.